МЕТОДРЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗВІТУ ПО ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗІ СПЛАТИ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ

Перегляди: 401

За І квартал 2019 року страхувальники, які мають заборгованість зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України, будуть подавати звіт до Фонду за новою формою. У зв'язку з цим виконавча дирекція ФСС випустила методичні рекомендації.

Строки та способи подання

Звіт потрібно подавати у такі строки: до 10 квітня, 10 липня, 10 жовтня, 15 січня.

Звіт подається до відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонду в один із таких способів:

 

Зміст звіту

Звіт складається наростаючим підсумком з початку року в гривнях з копійками. Він завіряється підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника) та скріпляється печаткою (за наявності).

Звіт складається із заголовної частини та двох таблиць.

У заголовній частині звіту відображаються:

У методрекомендаціях також детально вказано, як заповнювати рядки таблиць 1 та 2 Звіту.

 

Коли звіт не подається?

У разі погашення всієї суми заборгованості зі сплати страхових коштів або сплати суми, яка перевищує заборгованість зі сплати страхових коштів до Фонду, до кінця звітного періоду, Звіт до відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду не подається.

Надрукувати