• 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Селозберігаюча парадигма ринку землі

5 грудня 2017 року на засіданні Асоціації фермерів та приватних землевласників України та Всеукраїнського комітету захисту рідної землі,  було заслухано і ...

Семінар «Блокування накладних, новий порядок перевірок держпраці, акциз на пальне в а

Ми радо запрошуємо до участі в черговому професійному семінарі для бухгалтерів та керівників сільськогосподарських підприємств на тему «Блокування накладних, новий ...

Вітання з днем бухгалтера

Колектив Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України та Інституту обліку і фінансів щиро вітає вас з професійним святом – ...

11-й щорічний Конгрес бухгалтерів України успішно відбувся в Юрмалі

23–27 червня 2017 року в конференц-залі готелю «SemaraH Hotel Lielupe SPA & Conferences» у м. Юрмалі (Латвія) успішно відбувся Українсько-Балтійський ...

Договір з АПУ

Інститут обліку і фінансів підписав договір з Аудиторською палатою України щодо підготовки аудиторів до контрольного тестування.На підставі повноважень, передбачених Законом ...

Семінар «Бюджетна дотація, оподаткування та трудові відносини в аграрній галузі» в ре

Інститут обліку і фінансів радо запрошує до участі в черговому виїзному семінарі в регіонах України «Бюджетна дотація, оподаткування та трудові ...

Бухгалтерський конгрес в Юрмалі: вчимося на минулому, будуємо майбутнє

Вже у червні бухгалтери України вирушають у Латвію, в місто на хвилі – Юрмала, щоб прийняти участь в 11-му Українсько-балтийському ...

Семінар «Бюджетна дотація, оподаткування та трудові відносини в аграрній галузі»

Інститут обліку і фінансів радо запрошує до участі в черговому виїзному семінарі «Бюджетна дотація, оподаткування та трудові відносини в аграрній ...

Семінари в регіонах. "Бюджетно-податкові та трудові новації для аграріїв у 2017 році"

Запрошуємо до участі в семінарі "Бюджетно-податкові та трудові новації для аграріїв у 2017 році" в регіонах України. Графік проведення семінарів: Дніпро - ...

Звернення директора Інституту обліку і фінансів до Першого заступника голови Комітету

6 січня 2017 року В.М. Метелиця, директор Інституту обліку і фінансів, звернувся із проханням посприяти здійсненню невідкладних заходів щодо захисту ...

Робоча навчальна програма

до курсу «Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку»

Тема 1

Засади міжнародної стандартизації бухгалтерського обліку в державному секторі

1.1. Передумови міжнародної стандартизації бухгалтерського обліку в державному секторі

1.1.1 Поняття стандартизації та її рівні

1.1.2 Зародження процесів стандартизації в обліку та їх розвиток

1.2. Завдання та функції Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі

1.2.1 Завдання Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі

1.2.2 Функції Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі

1.2.3 Результати діяльності Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі

1.3. Фундаментальні положення Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі (МСБОДС)

1.3.1 Статус та сфера дії МСБОДС

1.3.2 Склад та принципи формування фінансової звітності суб’єктів державного сектору за МСБОДС

Тема 2

Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в Україні та проміжні підсумки її реалізації

2.1. Передумови модернізації вітчизняного бюджетного обліку

2.1.1 Загальноекономічні чинники впливу на модернізацію бюджетного обліку в Україні

2.1.2 Законодавчі чинники впливу на модернізацію бюджетного обліку в Україні

2.1.3Облікові чинники впливу на модернізацію бюджетного обліку в Україні

2.2. Основні положення Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки

2.2.1 Мета та завдання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі

2.2.2 Основні напрями реалізації Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі

2.2.3 Заходи щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі

2.3. Проміжні підсумки реалізації методологічних завдань Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі

Тема 3

Правове регулювання організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах

3.1. Регулювання бухгалтерського обліку в бюджетних установах

3.1.1 Органи регулювання бухгалтерського обліку в бюджетних установах, їх функції

3.1.2 Система керівництва бухгалтерським обліком бюджетних установ в Україні

3.1.3 Наказ про облікову політику бюджетної установи

3.2. Організація роботи бухгалтерської служби бюджетних установ

3.2.1 Форми організації ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах

3.2.2 Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи

3.2.3 Завдання бухгалтерської служби бюджетних установ

3.2.4 Права бухгалтерської служби бюджетних установ

3.3. Організація роботи головного бухгалтера бухгалтерської служби бюджетних установ

3.3.1 Порядок призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи

3.3.2 Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня головного бухгалтера бюджетних установ

3.3.3 Права та обов’язки головного бухгалтера бюджетних установ

3.3.4 Порядок проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень

Тема 4

Бухгалтерський облік основних об’єктів за Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі (нп(с)бодс)

4.1. Бухгалтерський облік основних засобів за НП(С)БОДС 121

4.1.1 Визнання та первісна оцінка основних засобів

4.1.2 Оцінка після первісного визнання та переоцінка основних засобів

4.1.3 Амортизація основних засобів

4.1.4 Зменшення корисності основних засобів

4.1.5 Вибуття основних засобів

4.1.6 Розкриття інформації про основні засоби у фінансовій звітності

4.2. Бухгалтерський облік нематеріальних активів за НП(С)БОДС 122

4.2.1 Визнання та первісна оцінка нематеріальних активів

4.2.2 Оцінка після первісного визнання та переоцінка нематеріальних активів

4.2.3 Амортизація нематеріальних активів

4.2.4 Зменшення корисності нематеріальних активів

4.2.5 Вибуття нематеріальних активів

4.2.6 Розкриття інформації щодо нематеріальних активів у фінансовій звітності

4.3. Бухгалтерський облік запасів за НП(С)БОДС 123

4.3.1 Визнання та первісна оцінка запасів

4.3.2 Оцінка запасів на дату балансу

4.3.3 Оцінка вибуття запасів

4.3.4 Розкриття інформації про запаси у фінансовій звітності

4.4. Бухгалтерський облік доходів за НП(С)БОДС 124

4.4.1 Класифікація доходу та його визнання

4.4.2 Оцінка доходів

4.4.3 Розкриття інформації про доходи від обмінних та необмінних операції

4.5. Бухгалтерський облік витрат за НП(С)БОДС 135

4.5.1 Класифікація витрат

4.5.2 Визнання та оцінка витрат

4.5.3 Собівартість продукції, робіт, послуг

4.5.4 Розкриття інформації про витрати у фінансовій звітності

4.6. Бухгалтерський облік виплат працівникам за НП(С)БОДС 132

4.6.1 Поточні та інші виплати працівникам

4.6.2 Виплати при звільненні

4.6.3 Розкриття інформації про виплати працівникам у фінансовій звітності

Тема 5

Бухгалтерський облік інших об'єктів за національними положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі (нп(с)бодс

5.1. Бухгалтерський облік оренди за НП(С)БОДС 126

5.1.1 Обік фінансової та операційної оренди в орендаря

5.1.2 Облік фінансової та операційної оренди в орендодавця

5.1.3 Розкриття інформації про оренду у фінансовій звітності

5.2. Бухгалтерський облік зменшення корисності активів за НП(С)БОДС 127

5.2.1 Визначення та оцінка зменшення корисності активу

5.2.2 Відновлення корисності активу

5.2.3 Зменшення та відновлення корисності групи актів, яка забезпечує надходження грошових коштів

5.2.4 Розкриття інформації про зменшення та відновлення корисності активів у фінансовій звітності

5.3. Бухгалтерський облік забезпечень, непередбачених зобов’язань та непередбачених активів за НП(С)БОДС 128

5.3.1 Визнання та оцінка зобов’язання

5.3.2 Розкриття інформації про зобов’язання, забезпечення, непередбачувані активи і непередбачувані зобов’язання у фінансовій звітності

5.4. Бухгалтерський облік інвестиційної нерухомості за НП(С)БОДС 129

5.4.1 Визнання та оцінка інвестиційної нерухомості

5.4.2 Переведення нерухомості до інвестиційної нерухомості або виведення її зі складу інвестиційної нерухомості

5.4.3 Вибуття інвестиційної нерухомості

5.4.4 Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість у фінансовій звітності

5.5. Бухгалтерський облік будівельних контрактів за НП(С)БОДС 131

5.5.1 Визнання доходів і витрат протягом виконання будівельного контракту

5.5.2 Оцінка доходів і витрат за будівельним контрактом

5.5.3 Розкриття інформації щодо будівельних контрактів у фінансовій звітності

5.6. Бухгалтерський облік фінансових інвестицій та інструментів за НП(С)БОДС 133 та НП(С)БОДС 134

5.6.1 Визнання та первісна оцінка фінансових інвестицій

5.6.2 Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу

5.6.3 Облік спільної діяльності

5.6.4 Класифікація фінансових інструментів

5.6.5 Визнання фінансових інструментів

5.6.6 Оцінка фінансових інструментів

5.6.7 Хеджування

5.6.8 Розкриття інформації про фінансові інвестиції та фінансові інструменти у фінансовій звітності

5.7. Бухгалтерський облік змін валютних курсів, змін облікових оцінок та виправлення помилок за НП(С)БОДС 125 та НП(С)БОДС 130

5.7.1 Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті

5.7.2 Фінансова звітність в іноземних валютах

5.7.3 Зміни в облікових оцінках та суттєві помилки

5.7.4 Зміни в обліковій політиці

5.7.5  Розкриття інформації про вплив змін валютних курсів, змін облікових оцінок у фінансовій звітності

Тема 6

фінансова звітність за національними положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі (нп(с)бодс

6.1. Загальні положення складання та подання фінансової звітності, її основні елементи та компоненти за НП(С)БОДС 101

6.1.1 Облікова політика

6.1.2 Принципи підготовки та якісні характеристики фінансової звітності

6.1.3 Склад та елементи фінансової звітності

6.1.4 Баланс

6.1.5 Звіт про фінансові результати

6.1.6 Звіт про рух грошових коштів

6.1.7 Звіт про власний капітал

6.1.8 Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін

6.1.9 Події після дати балансу

6.1.10 Розкриття інформації у фінансовій звітності

6.2. Консолідована фінансова звітність за НП(С)БОДС 102

6.2.1 Порядок складання та подання консолідованої фінансової звітності

6.2.2 Загальна консолідована фінансова звітність суб’єктів державного сектору

6.2.3 Розкриття інформації про складання консолідованої фінансової звітності

6.3. Фінансова звітність за сегментами відповідно до НП(С)БОДС 103

6.3.1 Визначення звітних сегментів

6.3.2 Визначення доходів і витрат звітних сегментів

6.3.3 Визначення активів і зобов’язань за звітними сегментами

6.4. Фінансова звітність в умовах гіперінфляції за НП(С)БОДС 105

6.4.1 Коригування показників балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал

6.4.2 Консолідація скоригованих фінансових звітів

6.4.3 Розкриття інформації про вплив інфляції у примітках до фінансової звітності