• 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Селозберігаюча парадигма ринку землі

5 грудня 2017 року на засіданні Асоціації фермерів та приватних землевласників України та Всеукраїнського комітету захисту рідної землі,  було заслухано і ...

Семінар «Блокування накладних, новий порядок перевірок держпраці, акциз на пальне в а

Ми радо запрошуємо до участі в черговому професійному семінарі для бухгалтерів та керівників сільськогосподарських підприємств на тему «Блокування накладних, новий ...

Вітання з днем бухгалтера

Колектив Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України та Інституту обліку і фінансів щиро вітає вас з професійним святом – ...

11-й щорічний Конгрес бухгалтерів України успішно відбувся в Юрмалі

23–27 червня 2017 року в конференц-залі готелю «SemaraH Hotel Lielupe SPA & Conferences» у м. Юрмалі (Латвія) успішно відбувся Українсько-Балтійський ...

Договір з АПУ

Інститут обліку і фінансів підписав договір з Аудиторською палатою України щодо підготовки аудиторів до контрольного тестування.На підставі повноважень, передбачених Законом ...

Семінар «Бюджетна дотація, оподаткування та трудові відносини в аграрній галузі» в ре

Інститут обліку і фінансів радо запрошує до участі в черговому виїзному семінарі в регіонах України «Бюджетна дотація, оподаткування та трудові ...

Бухгалтерський конгрес в Юрмалі: вчимося на минулому, будуємо майбутнє

Вже у червні бухгалтери України вирушають у Латвію, в місто на хвилі – Юрмала, щоб прийняти участь в 11-му Українсько-балтийському ...

Семінар «Бюджетна дотація, оподаткування та трудові відносини в аграрній галузі»

Інститут обліку і фінансів радо запрошує до участі в черговому виїзному семінарі «Бюджетна дотація, оподаткування та трудові відносини в аграрній ...

Семінари в регіонах. "Бюджетно-податкові та трудові новації для аграріїв у 2017 році"

Запрошуємо до участі в семінарі "Бюджетно-податкові та трудові новації для аграріїв у 2017 році" в регіонах України. Графік проведення семінарів: Дніпро - ...

Звернення директора Інституту обліку і фінансів до Першого заступника голови Комітету

6 січня 2017 року В.М. Метелиця, директор Інституту обліку і фінансів, звернувся із проханням посприяти здійсненню невідкладних заходів щодо захисту ...

Робоча навчальна програма

до курсу «Облік на промислових підприємствах аграрного сектору за напрямками спеціалізації»

Тема 1

Організація обліку промислових виробництв з переробки сільськогосподарської продукції

1.1. Галузева специфіка, що впливає на організацію обліку промислових підприємств

1.2. Організаційно-технічна та методична складові облікової політики

1.3. Структура наказу про облікову політику

Тема 2

Облік основних засобів

2.1. Основні засоби на підприємстві: класифікація, визнання та оцінка

2.1.1. Нормативно-правові засади обліку та оподаткування основних засобів

2.1.2. Порядок визнання основних засобів в бухгалтерському обліку

2.1.3 Підходи до оцінки вартості основних засобів

2.2. Організація обліку основних засобів

2.2.1. Облікова політика щодо використання основних засобів.

2.2.2. Організація первинного обліку операцій з основними засобами

2.2.3. Організація синтетичного та аналітичного обліку операцій з основними засобами

2.3. Бухгалтерський облік надходження основних засобів

2.3.1. Джерела надходження та порядок оприбуткування основних засобів в бухгалтерському обліку

2.3.2. Облік оприбуткування та збільшення балансової вартості основних засобів при визначенні оподатковуваного прибутку

2.4. Знос та амортизація основних засобів

2.4.1. Нарахування та відображення амортизації на рахунках бухгалтерського обліку

2.4.2. Облік амортизації основних засобів при визначенні оподатковуваного прибутку

2.5. Облік ремонту та поліпшення основних засобів

2.5.1. Бухгалтерський облік капітального та поточного ремонту основних засобів

2.5.2. Відображення витрат пов’язаних з поліпшенням основних засобів при визначені оподатковуваного прибутку

2.5.3. Контроль виконання робіт з ремонту та поліпшення сторонніми організаціями

2.6. Облік використання основних засобів в господарському процесі

2.6.1. Оренда і лізинг

2.6.2. Застава

2.6.3. Передача до статутного капіталу

2.6.4. Консервація основних засобів

2.6.5. Інвестиційна нерухомість

2.7. Вибуття основних засобів та списання з балансу

2.8. Бухгалтерський облік земельних ділянок у складі основних засобів

2.9. Особливості обліку основних засобів на підприємствах державної форми власності

2.9.1. Особливості використання основних засобів державними підприємствами

2.9.2. Особливості обліку земельних ділянок державних підприємств

Тема 3

Облік нематеріальних активів

3.1. Класифікація нематеріальних активів як об’єктів обліку

3.2. Оцінка та облік надходження нематеріальних активів

3.3. Облік зменшення та відновлення корисності нематеріальних активів

3.4. Облік комерційного використання нематеріальних активів

Тема 4

Облік фінансових інвестицій

4.1. Оцінка фінансових інвестицій: первісна та на дату балансу

4.2. Облік фінансових інвестицій в асоційовані й дочірні підприємства: надходження, переоцінка, списання

Тема 5

Облік виробничих запасів

5.1. Первісна оцінка та облік надходження запасів

5.2. Оцінка та облік запасів на дату балансу

5.3. Оцінка та облік відпуску запасів у виробництво, реалізації на сторону

5.4. Облік внутрішньогосподарських операцій

5.5. Облік транспортно-заготівельних витрат

Тема 6

Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

6.1. Класифікація МШП як об’єктів обліку

6.2. Документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік МШП

Тема 7

Облік витрат і калькулювання собівартості продукції промислових виробництв за напрямками спеціалізації

7.1. Облік витрат у допоміжних та обслуговуючих виробництвах

7.2. Облік витрат на послуги з переробки давальницької сировини

7.3. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) на хлібоприймальних і хлібопереробних підприємствах

7.3.1. Зміст калькуляційний статей витрат, виробнича і повна собівартість

7.3.2. Особливості формування собівартості продукції при використанні давальницької сировини

7.3.3. Калькулювання собівартості робіт (послуг) заготівельної діяльності та послуг з перевалки

7.3.4. Калькулювання собівартості комплексних видів виробництва

7.3.5. Калькулювання собівартості продукції борошномельного виробництва

7.3.6. Калькулювання собівартості продукції круп’яного виробництва

7.3.8. Калькулювання собівартості продукції комбікормового виробництва

7.3.9. Облік витрат заготівельної та переробної діяльності

7.4. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції лікеро-горілчаної та виноробної промисловості

7.4.1. Зміст та класифікація витрат

7.4.2. Склад та групування витрат виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) за статтями калькуляції

7.4.3. Калькулювання витрат та облік виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)

7.4.4. Облік витрат, які відносяться на фінансові результати

7.5. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції спиртової промисловості

7.5.1. Склад і класифікація витрат

7.5.2. Склад та групування витрат виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) за статтями калькуляції

7.5.3. Калькулювання витрат та облік виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)

7.5.4. Облік витрат, які відносяться на фінансові результати

7.6. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах пивоварної та безалкогольної промисловості

7.6.1. Склад і класифікація витрат

7.6.2. Склад та групування витрат виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) за статтями калькуляції

7.6.3. Калькулювання та облік витрат на виробництво безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральних вод

7.6.4. Облік незавершеного виробництва

7.6.5. Облік витрат допоміжних виробництв

7.6.6. Облік витрат, які відносяться на фінансові результати

7.7. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в цукровій промисловості

7.7.1. Класифікація витрат

7.7.2. Групування витрат за економічними елементами та за статтями калькуляції

7.7.3. Особливості формування собівартості продукції при переробці давальницької сировини

7.7.4. Розрахунок витрат за техніко-економічними факторами

7.7.5. Методи обліку витрат і калькулювання фактичної собівартості продукції

7.7.6. Облік витрат за статтями калькуляції

7.7.7. Облік у допоміжних (підсобних) виробництвах, цехах

7.7.8. Облік і калькулювання витрат на переробку цукрових буряків та собівартості виробництва цукру

7.7.9. Облік і калькулювання собівартості цукру-піску з тростинного цукру-сирцю, цукру-рафінаду, фасування цукру-піску в пачки

7.7.10. Калькуляція собівартості продукції побічних, підсобних і інших виробництв

7.8. Облік виробництва на підприємствах олійно-жирової галузі

7.8.1. Облік виробництва олії

7.8.2. Облік виробництва гідратованої олії

7.8.3. Облік виробництва рафінованої олії та жирів

7.8.4. Облік виробництва фасованої олії

7.8.5. Облік на гідрогенізаційних заводах

7.8.6. Облік виробництва маргаринової продукції

7.8.7. Облік виробництва майонезу

7.8.8. Облік виробництва мила

7.8.9. Облік виробництва оліфи

7.8.10. Облік переробки давальницької сировини

7.9. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції інших промислових виробництв

7.9.1. Переробка овочів, фруктів, картоплі

7.9.2. Переробка молока

7.9.3. Забій тварин і птиці

7.9.4. Хлібопекарська промисловість

Тема 8

Облік готової продукції промислових виробництв

8.1. Документальне оформлення надходження готової продукції

8.2. Аналітичний і синтетичний облік готової продукції

8.3. Норми природних втрат та при транспортування готової продукції

Тема 9

Облік коштів та розрахунків

9.1. Облік готівкових та безготівкових грошових коштів

9.1.1. Касові операції та готівкові обмеження

9.1.2. Банківський контроль безготівкових розрахунків

9.2. Облік розрахунків з оплати праці

9.2.1. Документування операцій із заробітної плати

9.2.2. Облік заробітної плати та утримань

9.2.3. Харчування працівників

9.2.4. Оплата праці в натуральній формі

9.3. Облік розрахунків з підзвітними особами

9.3.1. Документальне оформлення авансів

9.3.2. Облік витрат на проживання і проїзд

Тема 10

Облік власного капіталу та забезпечення зобовязань

10.1. Облік формування власного капіталу

10.2. Нарахування дивідендів, виплат часток участі в капіталі

10.3. Облік цільового фінансування і цільових надходжень

Тема 11

Облік доходів і результатів діяльності

11.1. Облік доходів та фінансових результатів промислових виробництв

11.2. Облік напрямів використання прибутку

12. Інвентаризація активів, капіталу, зобов’язань

12.1. Організація та проведення інвентаризації

12.2. Порядок визначення розміру збитків від нестач, розкрадання, знищення (псування) матеріальних цінностей

12.3. Відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку