• 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Селозберігаюча парадигма ринку землі

5 грудня 2017 року на засіданні Асоціації фермерів та приватних землевласників України та Всеукраїнського комітету захисту рідної землі,  було заслухано і ...

Семінар «Блокування накладних, новий порядок перевірок держпраці, акциз на пальне в а

Ми радо запрошуємо до участі в черговому професійному семінарі для бухгалтерів та керівників сільськогосподарських підприємств на тему «Блокування накладних, новий ...

Вітання з днем бухгалтера

Колектив Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України та Інституту обліку і фінансів щиро вітає вас з професійним святом – ...

11-й щорічний Конгрес бухгалтерів України успішно відбувся в Юрмалі

23–27 червня 2017 року в конференц-залі готелю «SemaraH Hotel Lielupe SPA & Conferences» у м. Юрмалі (Латвія) успішно відбувся Українсько-Балтійський ...

Договір з АПУ

Інститут обліку і фінансів підписав договір з Аудиторською палатою України щодо підготовки аудиторів до контрольного тестування.На підставі повноважень, передбачених Законом ...

Семінар «Бюджетна дотація, оподаткування та трудові відносини в аграрній галузі» в ре

Інститут обліку і фінансів радо запрошує до участі в черговому виїзному семінарі в регіонах України «Бюджетна дотація, оподаткування та трудові ...

Бухгалтерський конгрес в Юрмалі: вчимося на минулому, будуємо майбутнє

Вже у червні бухгалтери України вирушають у Латвію, в місто на хвилі – Юрмала, щоб прийняти участь в 11-му Українсько-балтийському ...

Семінар «Бюджетна дотація, оподаткування та трудові відносини в аграрній галузі»

Інститут обліку і фінансів радо запрошує до участі в черговому виїзному семінарі «Бюджетна дотація, оподаткування та трудові відносини в аграрній ...

Семінари в регіонах. "Бюджетно-податкові та трудові новації для аграріїв у 2017 році"

Запрошуємо до участі в семінарі "Бюджетно-податкові та трудові новації для аграріїв у 2017 році" в регіонах України. Графік проведення семінарів: Дніпро - ...

Звернення директора Інституту обліку і фінансів до Першого заступника голови Комітету

6 січня 2017 року В.М. Метелиця, директор Інституту обліку і фінансів, звернувся із проханням посприяти здійсненню невідкладних заходів щодо захисту ...

Робоча навчальна програма

до курсу «інноваційні аспекти обліку майна в державних підприємствах аграрного сектору»

Тема 1

Юридичний статус майна державних підприємств

1.1. Правові основи (режими) використання державного майна

1.2. Майно державних підприємств: класифікація, визнання та оцінка

1.2.1. Нематеріальні активи

1.2.2. Основні засоби

1.2.3. Довгострокові біологічні активи

1.2.4. Оборотні активи

Тема 2

Облік об’єктів інтелектуальної власності та прав користування у складі нематеріальних активів

2.1. Об’єкти інтелектуальної власності в законодавстві України

2.1.1. Торговельні марки

2.1.2. Комерційні (фірмові) найменування

2.1.3. Зазначення походження товар

2.1.4. Об’єкти промислової власності

2.1.4.1. Винаходи, корисні моделі

2.1.4.2. Промислові зразки

2.1.4.3. Сорти рослин, породи тварин

2.1.4.4. Компонування (топографії) інтегральних мікросхем

2.1.4.5. Комерційні таємниці, ноу-хау

2.1.4.6. Раціоналізаторські пропозиції

2.1.5. Авторське право

2.2. Права користування як нематеріальний актив

2.3. Нормативні положення з обліку нематеріальних активів

2.3.1. Класифікація нематеріальних активів як об’єктів обліку

2.3.2. Облікова політика щодо нематеріальних активів

2.3.3. Визнання та оцінка нематеріальних активів в обліку

2.3.4. Документування операцій з нематеріальними активами та об’єктами інтелектуальної власності

2.3.5. Організація синтетичного та аналітичного обліку нематеріальних активів

2.3.6. Нематеріальні активи у звітності підприємства

2.4. Організація обліку нематеріальних активів

2.4.1. Створення і прибуткування нематеріальних активів. Облік витрат на дослідження та розробки

2.4.2. Порядок оприбуткування нематеріальних активів невідображених в обліку

2.4.2.1. Інвентаризація (виявлення) нематеріальних активів, які невраховані в балансі та підлягають  обліку

2.4.2.2. Оцінка вартості виявлених в процесі інвентаризації нематеріальних активів

2.4.2.3. Відображення на рахунках зарахування на баланс невідображених в обліку нематеріальних активів

2.4.3. Особливості оцінки, визнання та обліку прав користування земельними ділянками у складі нематеріальних активів

2.4.3.1. Облік прав постійного користування земельними ділянками державної та комунальної власності

2.4.3.2. Бухгалтерський облік права оренди земельних ділянок та емфітевзису

2.4.4. Амортизація нематеріальних активів

2.5. Переоцінка та зменшення (відновлення)  корисності нематеріальних активів

2.6. Бухгалтерський облік комерційного використання нематеріальних активів

2.6.1. Ліцензійне використання нематеріальних активів

2.6.2. Франчайзинг (комерційна концесія)

2.6.3. Залучення нематеріальних активів до статутного фонду господарського товариства

2.7. Особливості обліку гудвілу

2.8. Облік вибуття нематеріальних активів

2.8.1. Продаж нематеріальних активів

2.8.2. Ліквідація нематеріальних активів

2.8.3. Безоплатна передача нематеріальних активів

Тема 3

Порядок та облік використання основних засобів державних підприємств

3.1. Документальне оформлення та облік надходження і власного використання основних засобів державних підприємств

3.1.1. Придбання основних засобів за грошові кошти

3.1.2. Придбання основних засобів за рахунок позикових коштів

3.1.3. Самостійне створення основних засобів

3.1.4. Безоплатне отримання основних засобів

3.1.5. Надходження основних засобів як внеску до статутного капіталу

3.1.6. Переведення до складу основних засобів оборотних активів

3.1.7. Придбання основних засобів шляхом обміну

3.1.8. Документальне оформлення та облік власного використання основних засобів. Амортизація основних засобів

3.1.9. Поліпшення та ремонти основних засобів

3.1.10. Переоцінка основних засобів

3.2. Порядок та облік відчуження і списання основних засобів державних підприємств

3.2.1. Порядок та облік відчуження основних засобів державних підприємств

3.2.2. Порядок та облік безоплатної передачі основних засобів

3.2.3. Порядок та облік списання основних засобів державних підприємств

Тема 4

Облік орендних операцій у державних підприємствах

4.1. Орендарі та орендодавці державного майна. Об’єкти оренди майна державних підприємств

4.2. Порядок оформлення та передачі в оренду індивідуального майна та цілісних майнових комплексів державних підприємств

4.2.1. Особливості проведення процедур, що передують передачі в оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів

4.2.2. Особливості передачі в оренду земельних ділянок, якими користуються державні підприємства

4.3. Облік майна, що передається в оренду, та майна, яке орендується державними підприємствами

4.4. Облік ремонтів та поліпшень об’єктів оренди

4.4.1 Особливості проведення та обліку ремонтів державного майна, яке передано в оренду

4.4.2. Особливості проведення та обліку ремонтів майна, яке орендується державними підприємствами

4.4.3. Особливості здійснення поліпшень майна, яке перебуває в оренді, та облік таких поліпшень

4.4.4. Облік поліпшення, яке здійснено за згодою орендодавця, за умови компенсації орендарю понесених витрат

4.4.5. Поліпшення здійснено за згодою орендодавця без відшкодування при цьому витрат орендарю

4.4.6. Поліпшення здійснено орендарем без згоди на те орендодавця

4.5. Облік розрахунків за орендними операціями

4.5.1. Розрахунки по орендній платі

4.5.2. Розрахунки по орендній платі за майно, яке перебуває у приватній власності

4.5.3. Облік розрахунків по орендній платі

4.5.4. Повернення майна, що перебуває в оренді

4.5.5. Списання майна, яке перебуває в оренді

Тема 5

Облік оборотних активів державних підприємств

5.1. Облік запасів державних підприємств

5.1.1. Оцінка запасів

5.1.2. Первинний і синтетичний облік

5.2. Облік грошових коштів та інших оборотних активів державних підприємств

5.2.1. Облік касових операцій

5.2.2. Облік коштів на рахунках підприємства у банках

Тема 6

Інвентаризація державного майна

6.1. Інвентаризація основних засобів державних підприємств

6.1.1. Обов’язкові випадки проведення інвентаризації

6.1.2. Бухгалтерський облік результатів інвентаризації основних засобів

6.2. Інвентаризація оборотних активів державних підприємств

6.2.1. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей

6.2.2. Інвентаризація грошових коштів

Тема 7

Звітність про використання державного майна

7.1. Фінансова звітність

7.2. Державні статистичні спостереження

7.3. Особливі звіти щодо розпорядження державним майном