• 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Селозберігаюча парадигма ринку землі

5 грудня 2017 року на засіданні Асоціації фермерів та приватних землевласників України та Всеукраїнського комітету захисту рідної землі,  було заслухано і ...

Семінар «Блокування накладних, новий порядок перевірок держпраці, акциз на пальне в а

Ми радо запрошуємо до участі в черговому професійному семінарі для бухгалтерів та керівників сільськогосподарських підприємств на тему «Блокування накладних, новий ...

Вітання з днем бухгалтера

Колектив Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України та Інституту обліку і фінансів щиро вітає вас з професійним святом – ...

11-й щорічний Конгрес бухгалтерів України успішно відбувся в Юрмалі

23–27 червня 2017 року в конференц-залі готелю «SemaraH Hotel Lielupe SPA & Conferences» у м. Юрмалі (Латвія) успішно відбувся Українсько-Балтійський ...

Договір з АПУ

Інститут обліку і фінансів підписав договір з Аудиторською палатою України щодо підготовки аудиторів до контрольного тестування.На підставі повноважень, передбачених Законом ...

Семінар «Бюджетна дотація, оподаткування та трудові відносини в аграрній галузі» в ре

Інститут обліку і фінансів радо запрошує до участі в черговому виїзному семінарі в регіонах України «Бюджетна дотація, оподаткування та трудові ...

Бухгалтерський конгрес в Юрмалі: вчимося на минулому, будуємо майбутнє

Вже у червні бухгалтери України вирушають у Латвію, в місто на хвилі – Юрмала, щоб прийняти участь в 11-му Українсько-балтийському ...

Семінар «Бюджетна дотація, оподаткування та трудові відносини в аграрній галузі»

Інститут обліку і фінансів радо запрошує до участі в черговому виїзному семінарі «Бюджетна дотація, оподаткування та трудові відносини в аграрній ...

Семінари в регіонах. "Бюджетно-податкові та трудові новації для аграріїв у 2017 році"

Запрошуємо до участі в семінарі "Бюджетно-податкові та трудові новації для аграріїв у 2017 році" в регіонах України. Графік проведення семінарів: Дніпро - ...

Звернення директора Інституту обліку і фінансів до Першого заступника голови Комітету

6 січня 2017 року В.М. Метелиця, директор Інституту обліку і фінансів, звернувся із проханням посприяти здійсненню невідкладних заходів щодо захисту ...

Робоча навчальна програма

до курсу «Звітність підприємств агробізнесу в забезпеченні прозорості інтеграційних процесів»

Тема 1

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

1.1. Загальні питання складання та подання фінансової звітності

1.1.1. Визначення суттєвості облікової інформації

1.1.2. Визначення суттєвості інформації для відображення в окремих статтях фінансової звітності

1.2. Терміни подання фінансової звітності

1.3. Склад річної фінансової звітності

1.4. Особливості складання консолідованої фінансової звітності

1.5. Підготовча робота перед складанням річної звітності

Тема 2

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

2.1. Баланс (Звіт про фінансовий стан)

2.1.1. Форма та склад розділів

2.1.2. Порядок заповнення та зміст статей

2.2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

2.2.1. Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2.2.2. Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2.2.3. Накопичені курсові різниці

2.2.4. Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2.2.5. Інший сукупний дохід

2.2.6. Порядок заповнення та зміст статей

2.3. Звіт про рух грошових коштів

2.3.1. Порядок формування показників у Звіті про рух грошових коштів (за прямим методом)

2.3.2. Порядок формування показників у Звіті про рух грошових коштів (за непрямим методом)

2.4. Зміст статей Звіту про власний капітал та їх зв'язок з рахунками бухгалтерського обліку

2.5. Примітки до річної фінансової звітності

2.6. Додаток до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

Тема 3

ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ МАЛИМИ

ПІДПРИЄМСТВАМИ

3.1. Особливості складання звітності суб’єктами малого підприємствами

3.2. Порядок заповнення Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва

3.3. Порядок заповнення Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва

Тема 4

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

4.1. Основні вимоги щодо подання фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності

4.1.1. Вимоги щодо початку застосування МСФЗ в Україні

4.1.2. Порядок подання фінансової звітності за МСФЗ в залежності від дати переходу

4.2. Особливості трансформації фінансової звітності

4.2.1. Порядок трансформації фінансової звітності

4.2.2. Узгодження власного капіталу на дату переходу на МСФЗ

Тема 5

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ЗВІТНОСТІ. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ

5.1. Виправлення помилок минулих років

5.2. Відображення у звітності наслідків зміни в обліковій політиці

5.3. Відображення у звітності подій після дати балансу

5.3.1. Порядок коригування звітності у зв’язку з подіями після дати балансу

5.3.2. Орієнтовний перелік подій після дати балансу

Тема 6

ПОРЯДОК ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

6.1. Порядок заповнення та подання форми державного статистичного спостереження № 50-сг

6.2. Порядок заповнення та подання форми державного статистичного спостереження № 2-ферм

Тема 7

7. ВЗАЄМОУВ’ЯЗКИ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

7.1. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності