• 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Селозберігаюча парадигма ринку землі

5 грудня 2017 року на засіданні Асоціації фермерів та приватних землевласників України та Всеукраїнського комітету захисту рідної землі,  було заслухано і ...

Семінар «Блокування накладних, новий порядок перевірок держпраці, акциз на пальне в а

Ми радо запрошуємо до участі в черговому професійному семінарі для бухгалтерів та керівників сільськогосподарських підприємств на тему «Блокування накладних, новий ...

Вітання з днем бухгалтера

Колектив Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України та Інституту обліку і фінансів щиро вітає вас з професійним святом – ...

11-й щорічний Конгрес бухгалтерів України успішно відбувся в Юрмалі

23–27 червня 2017 року в конференц-залі готелю «SemaraH Hotel Lielupe SPA & Conferences» у м. Юрмалі (Латвія) успішно відбувся Українсько-Балтійський ...

Договір з АПУ

Інститут обліку і фінансів підписав договір з Аудиторською палатою України щодо підготовки аудиторів до контрольного тестування.На підставі повноважень, передбачених Законом ...

Семінар «Бюджетна дотація, оподаткування та трудові відносини в аграрній галузі» в ре

Інститут обліку і фінансів радо запрошує до участі в черговому виїзному семінарі в регіонах України «Бюджетна дотація, оподаткування та трудові ...

Бухгалтерський конгрес в Юрмалі: вчимося на минулому, будуємо майбутнє

Вже у червні бухгалтери України вирушають у Латвію, в місто на хвилі – Юрмала, щоб прийняти участь в 11-му Українсько-балтийському ...

Семінар «Бюджетна дотація, оподаткування та трудові відносини в аграрній галузі»

Інститут обліку і фінансів радо запрошує до участі в черговому виїзному семінарі «Бюджетна дотація, оподаткування та трудові відносини в аграрній ...

Семінари в регіонах. "Бюджетно-податкові та трудові новації для аграріїв у 2017 році"

Запрошуємо до участі в семінарі "Бюджетно-податкові та трудові новації для аграріїв у 2017 році" в регіонах України. Графік проведення семінарів: Дніпро - ...

Звернення директора Інституту обліку і фінансів до Першого заступника голови Комітету

6 січня 2017 року В.М. Метелиця, директор Інституту обліку і фінансів, звернувся із проханням посприяти здійсненню невідкладних заходів щодо захисту ...

Робоча навчальна програма

до курсу «Облік майна та сільськогосподарської діяльності за МСБО 41 «сільське господарство» і П(с)БО 30 «Біологічні активи»

Тема 1

Облік майна в агропромислових підприємствах

1.1. Облік внесків до зареєстрованого (пайового) капіталу

1.2. Облік додаткового капіталу, капіталу в дооцінках, вилученого капіталу, нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)

1.3. Основи обліку необоротних активів

1.3.1. Оцінка, первинний і синтетичний облік, амортизація нематеріальних активів, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, інвестиційної нерухомості

1.3.2. Виявлення у результаті інвентаризації нестач та надлишків

1.4. Оцінка і облік запасів

1.5. Облік грошових коштів та фінансових інвестицій

Тема 2

Напрями І ОБЛІК використання майна

2.1. Облік оренди майна

2.1.1. Операційна та фінансова оренда майна

2.1.2. Нарахування, виплата і оподаткування орендної плати

2.1.3. Поліпшення орендованих основних засобів

2.2. Формування та використання фонду відтворення орендованого майна

Тема 3

Облік операцій з реалізації прав власності

3.1. Облік розподілу та використання прибутку

3.1.1. Резервний капітал підприємства

3.1.2. Нарахування, виплата, реінвестиція дивідендів

3.1.3. Дивіденди на державну частку в статутному капіталі

3.2. Облік операцій, пов’язаних зі зміною складу засновників

3.2.1. Вилучення частки при виході учасника з товариства

3.2.2. Відступлення частки у статутному капіталі

3.2.3. Відчуження акцій

3.2.4. Анулювання викуплених акцій власної емісії

3.3. Облік операцій викупу майна та користування невитребуваними паями

3.3.1. Викуп майнових сертифікатів і майна у співвласників

3.3.2. Операції з невитребуваними паями

3.4. Облік процесів ліквідації підприємства

Тема 4

Облік сільськогосподарської діяльності за МСБО 14 «Сільське господарство»

4.1. Визнання та оцінка біологічних активів і сільськогосподарської продукції

4.2. Визначення фінансових результатів

4.3. Неможливість достовірної оцінки справедливої вартості

4.4. Гранти і субсидії

4.5. Розкриття інформації у фінансовій звітності

Тема 5

Організація і методологічні основи обліку сільськогосподарської діяльності згідно П(С)БО 30 «Біологічні активи»

5.1. Стандартизація обліку сільськогосподарської діяльності

5.2. Специфіка організації сільгоспдіяльності за П(С)БО 30 «Біологічні активи»

5.3. Визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції

5.3.1. Класифікація біологічних актив і сільськогосподарської продукції

5.3.2. Рахунки для обліку біологічних актив та сільськогосподарської продукції

5.4. Методологічні підходи до побудови обліку сільськогосподарської діяльності

5.4.1. Побудова обліку біологічних активів та сільськогосподарської продукції в рослинництві за П(С)БО 30 «Біологічні активи»

5.4.2. Побудова обліку біологічних активів та сільськогосподарської продукції в тваринництві за П(С)БО 30 «Біологічні активи»

5.5. Основи оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції

5.5.1. Первісне визнання біологічних активів

5.5.2. Первісне визнання сільськогосподарської продукції

5.5.3. Оцінка довгострокових та поточних біологічних активів при первісному визнанні

5.5.4. Оцінка довгострокових та поточних біологічних активів на дату балансу

5.5.5. Оцінка сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів при первісному визнанні

5.5.6. Оцінка сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів на складі

5.6. Елементи облікової політики щодо обліку сільськогосподарської діяльності

5.6.1. Визнання об’єктів обліку біологічних активів

5.6.2. Робочий план рахунків

5.6.3. Методи оцінки сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

5.6.4. Витрати сільськогосподарської діяльності

5.6.5. Амортизація довгострокових біологічних активів

5.6.6. Документообіг

Тема 6

ОРГАНІЗАЦІЯ ОЦІНКИ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ

6.1. Організаційно-методичні підходи облікової політики щодо оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю

6.2. Порядок отримання достовірної та документально підтвердженої інформації про активні ринки біологічних активів та сільськогосподарської продукції

6.2.1. Самостійний збір інформації про ціни на ринку:

6.2.2. Отримання інформації з органів державного управління.

6.2.3. Інформація про закупівельні ціни на продукцію, що є об’єктом державного цінового регулювання

6.3. Систематизація інформація та ведення бухгалтерської справи з оцінки активів за справедливою вартістю

6.4. Методи оцінки справедливої вартості біологічних активів та сільськогосподарської продукції

6.4.1. Метод аналізу контрактів

6.4.2. Метод аналогів

6.4.3. Метод прийняття цін

6.4.4. Метод експертної оцінки Комісією

6.5. Документальне оформлення рішень Комісії по визначенню справедливої вартості біологічних активів та сільськогосподарської продукції

6.6. Особливості організації оцінки біологічних активів в бюджетних установах

Тема 7

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (ПОРЯДОК ВІДОБРАЖЕННЯ НА РАХУНКАХ) ОПЕРАЦІЙ З БІОЛОГІЧНИМИ АКТИВАМИ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ

7.1. Облік довгострокових біологічних активів

7.1.1. Відображення залишків довгострокових біологічних активів у зв’язку із запровадженням П(С)БО 30 «Біологічні активи»

7.1.2. Облік надходження довгострокових біологічних активів

7.1.3. Облік зміни вартості довгострокових біологічних активів

7.1.4. Облік вибуття довгострокових біологічних активів

7.1.5. Інвентаризація довгострокових біологічних активів

7.2. Облік операцій з поточними біологічними активами

7.2.1. Відображення залишків поточних біологічних активів у зв’язку із запровадженням П(С)БО 30 «Біологічні активи»

7.2.2. Облік надходження поточних біологічних активів

7.2.3. Облік зміни вартості поточних біологічних активів

7.2.4. Облік вибуття поточних біологічних активів

7.2.5. Інвентаризація поточних біологічних активів

7.3. Облік витрат на біологічні перетворення та виходу сільськогосподарської продукції

7.3.1. Облік витрат на біологічні перетворення

7.3.2. Первісне визнання сільськогосподарської продукції

7.3.3. Обліку вибуття сільськогосподарської продукції

7.3.4. Облік внутрішньогосподарського використання сільськогосподарської продукції

7.4. Особливості обліку специфічних біологічних активів у рибо господарствах

7.5. Особливості відображення біологічних активів у спрощеному обліку сільськогосподарських підприємств

7.6. Особливості обліку операцій з біологічними активами в бюджетних установах

Тема 8

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІК ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. Фінансовий результат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

8.2. Фінансовий результат від реалізації біологічних активів і сільськогосподарської продукції

8.3. Фінансовий результат від зміни справедливої вартості біологічних активів на дату балансу

Тема 9

ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ

9.1. Загальні підходи до відображення біологічних активів у звітності

9.1.1. Формування інформації про біологічні активи в основних формах звітності

9.1.2. Відображення вступних залишків біологічних активів звітного року

9.2. Відображення у звітності довгострокових біологічних активів

9.2.1. Відображення інформації про довгострокові біологічні активи в Балансі (ф. № 1)

9.2.2. Відображення інформації про довгострокові біологічні активи у Звіті про фінансові результати (ф. № 2)

9.3. Відображення у звітності поточних біологічних активів та сільськогосподарської продукції

9.3.1. Відображення інформації про поточні біологічні активи та сільськогосподарську продукцію в Балансі (ф. № 1)

9.3.2. Відображення інформації про поточні біологічні активи та сільськогосподарську продукцію у Звіті про фінансові результати (ф. № 2)

9.4. Відображення інформації про біологічні активи у Примітках до річної фінансової звітності

9.5. Відображення інформації про біологічні активи у звітності бюджетних установ

Тема 10

Розгляд наскрізної задачі з обліку біологічних активів та сільськогосподарської продукції

10.1. Трансформація Залишків на рахунках на початок року

10.2. Облік довгострокових та поточних біологічних активів (І квартал року)

10.3. Формування показників звітності за І квартал року

10.4. Облік довгострокових та поточних біологічних активів (ІІ квартал року)

10.5. Формування показників звітності за ІІ квартал року

10.6. Облік довгострокових та поточних біологічних активів (ІІІ квартал року)

10.7. Формування показників звітності за ІІІ квартал року

10.8. Закриття операційних бухгалтерських рахунків

10.9. Формування показників річної звітності

Тема 11

Облік обов’язкових податкових платежів

11.1. Спеціальний режим оподаткування ПДВ

11.2. Фіксований сільськогосподарський податок

11.3. Податок з доходів фізичних осіб

11.4. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

11.5. Плата за землю