• 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Селозберігаюча парадигма ринку землі

5 грудня 2017 року на засіданні Асоціації фермерів та приватних землевласників України та Всеукраїнського комітету захисту рідної землі,  було заслухано і ...

Семінар «Блокування накладних, новий порядок перевірок держпраці, акциз на пальне в а

Ми радо запрошуємо до участі в черговому професійному семінарі для бухгалтерів та керівників сільськогосподарських підприємств на тему «Блокування накладних, новий ...

Вітання з днем бухгалтера

Колектив Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України та Інституту обліку і фінансів щиро вітає вас з професійним святом – ...

11-й щорічний Конгрес бухгалтерів України успішно відбувся в Юрмалі

23–27 червня 2017 року в конференц-залі готелю «SemaraH Hotel Lielupe SPA & Conferences» у м. Юрмалі (Латвія) успішно відбувся Українсько-Балтійський ...

Договір з АПУ

Інститут обліку і фінансів підписав договір з Аудиторською палатою України щодо підготовки аудиторів до контрольного тестування.На підставі повноважень, передбачених Законом ...

Семінар «Бюджетна дотація, оподаткування та трудові відносини в аграрній галузі» в ре

Інститут обліку і фінансів радо запрошує до участі в черговому виїзному семінарі в регіонах України «Бюджетна дотація, оподаткування та трудові ...

Бухгалтерський конгрес в Юрмалі: вчимося на минулому, будуємо майбутнє

Вже у червні бухгалтери України вирушають у Латвію, в місто на хвилі – Юрмала, щоб прийняти участь в 11-му Українсько-балтийському ...

Семінар «Бюджетна дотація, оподаткування та трудові відносини в аграрній галузі»

Інститут обліку і фінансів радо запрошує до участі в черговому виїзному семінарі «Бюджетна дотація, оподаткування та трудові відносини в аграрній ...

Семінари в регіонах. "Бюджетно-податкові та трудові новації для аграріїв у 2017 році"

Запрошуємо до участі в семінарі "Бюджетно-податкові та трудові новації для аграріїв у 2017 році" в регіонах України. Графік проведення семінарів: Дніпро - ...

Звернення директора Інституту обліку і фінансів до Першого заступника голови Комітету

6 січня 2017 року В.М. Метелиця, директор Інституту обліку і фінансів, звернувся із проханням посприяти здійсненню невідкладних заходів щодо захисту ...

CertIFRS

Метою програми на отримання Сертифікату з Міжнародних стандартів фінансової звітності (CertIFRS) є надання знань про застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в світі, процес випуску МСФЗ, а також тестування теоретичних і практичних знань основ МСФЗ.

Вартість навчання за курсом - 6 тис. грн. без ПДВ.

Лектор: О. Шерстюк – д.е.н., н.с., сертифікований аудитор, CІPА, сертифікований внутрішній аудитор.

В процесі навчання Кандидати на отримання Сертифікату будуть ознайомлені про останні зміни в тих областях знань, які включені в зміст іспиту, та розумітимуть суть заяв, опублікованих Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Зміст іспиту оновлюється раз на рік станом на 1 січня, а тому програма навчання включає останні зміни в Міжнародних стандартах фінансової звітності. Всі МСФЗ, випущені до 31 серпня включно, включаються у тестуватися на іспитах на отримання Сертифікату з Міжнародних стандартів фінансової звітності (CertIFRS) з 1 січня по 31 грудня наступного року.

Згідно з вимогами екзаменатора Кандидат на отримання сертифікату повинен знати про всі випущені Міжнародні стандарти фінансової звітності до 31 серпня включно, навіть якщо вони не вступили в силу.

Іспит складається з 100 завдань множинного вибору (тестів). У іспит включені такі теми.

Зміст програми на отримання Сертифікату з

Міжнародних стандартів фінансової звітності (CertIFRS)

1.

Політика і діяльність IASB

1.1

Структура IFRSF / IASB

1.2

Міжнародні стандарти фінансової звітності та концепція підготовки та подання фінансової звітності

1.2.1

Мета фінансової звітності

1.2.2

Фінансове становище, результати діяльності та зміни в фінансовому становищі

1.2.3

Основоположні допущення

1.2.4

Якісні характеристики фінансової звітності

1.2.5

Поняття «елементи фінансової звітності»

1.2.6

Визнання елементів фінансової звітності

1.2.7

Вимірювання елементів фінансової звітності

1.3

Статус і використання IFRSs в світі

2

Подання, оцінка елементів фінансової звітності і визначення доходу

2.1

IAS 1 Подання фінансової звітності

2.1.1

Повний комплект фінансової звітності

2.1.2

Структура і зміст фінансових звітів

2.2

IAS 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки

2.2.1

Облікові політики та облікові оцінки

2.2.2

Зміни в облікових політиках та оцінках

2.3

IFRS 13 Оцінка справедливої вартості

2.3.1

Визначення справедливої вартості

2.3.2

Справедлива вартість при первісному визнанні

2.3.3

Методи оцінки справедливої вартості

2.3.4

Ієрархія справедливої вартості

2.4

IFRS 15 Дохід від контрактів з клієнтами

2.4.1

Визнання доходу

2.4.2

Оцінка доходу

2.4.3

Собівартість контракту

2.4.4

Представлення і розкриття

3

Активи, зобов'язання, їх вимір і розкриття у фінансовій звітності

3.1

IAS 2 Запаси

3.1.1

Первісне визнання запасів

3.1.2

Методи розрахунку собівартості запасів

3.1.3

Оцінка запасів на дату звіту

3.2

IAS 16 Основні засоби

3.2.1

Вартість придбання основних засобів

3.2.2

Подальші витрати

3.2.3

Переоцінка

3.2.4

Амортизація. Методи нарахування амортизації

3.2.5

Припинення визнання основних засобів

3.2.6

Знецінення основних засобів

3.3

IAS 38 Нематеріальні активи

3.3.1

Гудвіл та інші нематеріальні активи

3.3.2

Первісне визнання та оцінка

3.3.3

Подальший облік

3.2.4

Облік витрат на дослідження і розробки

3.4

IAS 23 Витрати на позики

3.4.1

Капіталізація витрат на позики

3.4.2

Витрати по позиках

3.5

IAS 36 Знецінення корисності активів

3.5.1

Обставини, що вказують на знецінення активів

3.5.2

Одиниця, яка генерує грошові кошти

3.5.3

Збиток від знецінення

3.5.4

IAS 40 Інвестиційна нерухомість

3.5.5

Визначення інвестиційного майна

3.5.6

Моделі оцінки інвестиційної нерухомості

3.6

IFRS 5 Довгострокові активи, призначені для продажу та припинена діяльність

3.6.1

Визначення довгострокових активів, призначених для продажу

3.6.2

Оцінка довгострокових активів, призначених для продажу

3.6.3

Визнання збитку від знецінення

3.7

IAS 17 Оренда

3.7.1

Класифікація оренди

3.7.2

Відображення фінансової оренди в звітності орендаря і орендодавця.

3.7.3

Відображення операційної оренди в звітності орендаря і орендодавця.

3.8

IAS 20 Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу

3.8.1

Критерії визнання

3.8.2

Подання у фінансовій звітності інформації про гранти, пов'язані з активами

3.8.3

Подання у фінансовій звітності інформації про гранти, пов'язані з доходом

3.9

IAS 32 Фінансові інструменти - подання

3.9.1

Визначення фінансового інструмента, фінансового активу, фінансового зобов'язання та інструменту капіталу

3.9.2

Подання фінансових інструментів

3.9.3

Складні фінансові інструменти

3.10

IFRS 9 Фінансові інструменти

3.10.1

Визнання та припинення визнання фінансових інструментів

3.10.2

Класифікація фінансових активів і фінансових зобов'язань

3.10.3

Оцінка фінансових активів і фінансових зобов'язань

3.10.4

Знецінення фінансових активів

3.11

IFRS 7 Фінансові інструменти: розкриття інформації

3.11.1

Класи фінансових інструментів і рівень розкриття

3.11.2

Значимість фінансових інструментів для звіту про фінансове становище і звіту про сукупний дохід

3.12

IFRS 2 Платіж на основі акцій

3.12.1

Операції з розрахунком пайовими інструментами

3.12.2

Операції з розрахунком грошовими коштами

3.13

IAS 37 Забезпечення, умовні зобов'язання і умовні активи

3.13.1

Нарахування резервів

3.13.2

Оцінка резервів

3.13.3

Облік умовних зобов'язань і активів

3.14

IAS 10 Події після звітного періоду

3.14.1

Поняття «події після звітної дати»

3.14.2

Події після звітної дати, які призводять до коригування фінансової звітності

3.14.3

Некорегуючі події після звітної дати

3.14.4

Розкриття інформації про події після звітної дати

3.15

IAS 19 Виплати працівникам

3.15.1

Витрати і зобов'язання по короткострокових винагородах працівникам

3.15.2

Пенсійні плани з визначеним внеском

3.15.3

Пенсійні плани пенсійного забезпечення з визначеною виплатою

3.16

IAS 12 Податки на прибуток

3.16.1

Податкова база

3.16.2

Поточні податкові зобов'язання і активи

3.16.3

Визнання відстрочених податкових зобов'язань і відкладених податкових активів

3.17

IFRS 6 Розвідка та оцінка запасів корисних копалин

3.17.1

Визнання активів з розвідки корисних копалин

3.17.2

Оцінка активів з розвідки корисних копалин

3.17.3

Подання

3.17.4

Знецінення

3.18

IAS 21 Вплив змін валютних курсів

3.18.1

Відображення операцій в іноземній валюті

3.18.2

Використання валюти звітності іншої, ніж функціональна валюта

3.19

IAS 29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції

3.19.1

Перерахунок фінансової звітності в умовах гіперінфляції

4

Звітність групи компаній

4.1

IFRS 3 Об'єднання бізнесу

4.1.1

Визнання і оцінки ідентифікованих придбаних активів, прийнятих зобов'язань і неконтрольованої частки

4.1.2

Визнання і оцінка гудвілу або прибутку від вигідної покупки

4.1.3

Подальша оцінка і облік

4.2

IAS 27 Окрема фінансова звітність

4.2.1

Облік інвестицій в дочірні, спільні та асоційовані компанії в окремих фінансових звітах

4.3

IFRS 10 Консолідована фінансова звітність

4.3.1

Основи підготовки консолідованого звіту про фінансове становище

4.3.2

Основи підготовки консолідованого звіту про сукупний дохід

4.4

IAS 28 Інвестиції в асоційовані і спільні підприємства

4.4.1

Істотний вплив

4.4.2

Метод участі в капіталі

4.5

IFRS 11 Спільні домовленості

4.5.1

Спільний контроль

4.5.2

Спільні операції

4.5.3

Спільні підприємства

4.6

IFRS 12 Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях

4.6.1

Частка участі в дочірніх компаніях

4.6.2

Частка участі в неконсолідованих дочірніх компаніях (інвестиційних компаніях)

4.6.3

Частка участі в спільних та асоційованих компаніях

4.6.4

Частка участі в неконсолідованих структурованих компаніях

5.

Розкриття інформації у фінансовій звітності

5.1

IAS 7 Звіт про рух грошових коштів

5.1.1

Визначення грошових коштів та їх еквівалентів

5.1.2

Прямий метод складання звіту про рух грошових коштів

5.1.3

Непрямий метод складання звіту про рух грошових коштів

5.2

IAS 24 Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін

5.2.1

Визначення пов'язаних сторін

5.2.2

Розкриття інформації

5.3

IAS 33 Прибуток на акцію

5.3.1

Базовий прибуток на акцію

5.3.2

Розбавлений прибуток на акцію

5.4

IAS 34 Проміжна фінансова звітність

5.4.1

Форма і зміст проміжних фінансових звітів

5.4.2

Визнання і оцінка

5.5

IFRS 8 Операційні сегменти

5.5.1

Визначення операційного сегмента

5.5.2

Визначення звітного сегмента

5.5.3

Розкриття інформації

5.6

IFRS 1 Перше застосування IFRS

5.6.1

Звіт про фінансовий стан на дату переходу на МСФЗ

5.6.2

Облікові політики та оцінки

5.6.3

Реконсіліація

6.

Галузеві стандарти

6.1

IAS 41 Сільське господарство

6.1.1

Визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

6.1.2

Оцінка біологічних активів

6.1.3

Оцінка сільськогосподарської продукції

6.2

IFRS 4 Страхові контракти

6.2.1

Визнання та оцінка страхових контрактів